Week van RESPECT: 8 t/m 14 november

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. Deelnemende scholen kunnen rekenen op inspiratie, (les-)materialen en gastlessen. Scholen in po, vo en mbo kunnen meedoen om met elkaar te werken aan een respectvolle samenleving.

De Week van Respect richt zich op jongeren; de generatie van de toekomst. Want wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol samenleven begint daarom op school. Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te geven. De Respect Foundation maakt zich hard om hen hierin te ondersteunen met expertise en enthousiasme. In totaal bereikten zij al 1.7 miljoen jongeren.

Link