Week van Inclusief onderwijs – 27 september t/m 1 oktober

Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs.

Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. Er zijn diverse (online) bijeenkomsten waarin deelnemers met verschillende partijen in gesprek gaan over hoe de route naar inclusief onderwijs versneld kan worden.

Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer om deze te informeren over de stand van zaken van inclusief onderwijs, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Programma

Maandag 27 sept 10.00-11.30 uur

Naar inclusiever onderwijs: stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in
samenwerkingsverbanden en scholen

Dolf van Veen (hoofd NCOJ en lid van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs) vertelt over de
uitkomsten van het recente onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs, dat in opdracht van FNO Jongeren INC in 2020-2021 plaatsvond. Hoever zijn scholen in Nederland met het realiseren van inclusief onderwijs?
Tijdens de bijeenkomst wordt tevens ingegaan op ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden PO en inclusieve basisscholen. Betrokken leidinggevenden (Jack Biskop en Henric Bezemer) en
schoolleiders/ambassadeurs (Teun Dekker en Berdi de Jonge) zijn hierbij aanwezig.

Woensdag 29 sept 10.00-11.30 uur

Inclusief onderwijs: praktijk en beleid in gesprek

In veel regio’s wordt hard gewerkt aan inclusiever onderwijs. In Sint-Oedenrode werkt het primair onderwijs intensief samen met aanpalende sectoren (opvang, jeugdhulp) en de gemeente. We gaan in gesprek met betrokkenen uit de praktijk en de gemeente over hun aanpak en bevindingen, welke kansen zij zien voor de verdere ontwikkeling en welke horden je moet nemen om dichterbij het doel te komen. Hoe kan je optimaal samenwerken? 

Na deze presentatie gaan we hierover in gesprek met bestuurlijk/beleidsmatig betrokkenen in de

gemeente/VNG,  wethouder Coby van der Pas-van Nuland (gemeente Meierijstad) en Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek/VNG) en de Tweede Kamer.

Vrijdag 1 oktober 14.00-15.30 uur

Inclusiever onderwijs in scholen en het ondersteuningsaanbod van het platform Naar Inclusiever Onderwijs

In deze bijeenkomst belichten we de activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden die vanuit het platform en de deelnemende organisaties beschikbaar en in ontwikkeling zijn om het werken aan inclusiever onderwijs te stimuleren.

Vanuit Verus, VOS/ABB en het NCOJ worden allereerst de activiteiten voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten kort toegelicht. Albert Weishaupt (bestuurder Roelof van Echten College/Eduwiek in Hoogeveen) en ambassadeur van het platform Naar Inclusiever Onderwijs benadrukt vanuit de praktijk van het voortgezet onderwijs het belang van ondersteuning en professionalisering. Petra van Haren, voorzitter van de AVS, gaat in op de belangrijke rol van schoolleiders bij het werken aan inclusiever onderwijs en op de samenwerking  van de AVS met het platform m.b.t. een leergang voor schoolleiders.  

Aanmelden kan via deze weblink:

www.weekvaninclusiefonderwijs.nl

Deelname is online en gratis. Deelnemers ontvangen een Zoom-link na inschrijving.

Link