Week van de liefde: 14 tot en met 18 februari

Tips en lessen over relaties en seksualiteit

De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rond tv-programma ‘The voice of Holland’ en bij Ajax zullen leerlingen niet ontgaan. Sommigen van hen hebben bovendien zelf nare ervaringen met seksuele grensoverschrijding. Op school kan dit alles emoties, vragen en onzekerheden oproepen. Daarom is het goed het gesprek aan te gaan. Ook dit jaar organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rond Valentijnsdag weer de Week van de Liefde, van 14 tot en met 18 februari. Een goede gelegenheid om schoolbreed extra aandacht te besteden aan het thema seksuele vorming.

Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. Deze week biedt scholen – zeker in het licht ook van de huidige aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag – een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over hoe ook op school blijvend een veilige cultuur kan worden gerealiseerd. Scholen krijgen ook tips aangereikt op dit vlak.

Thema is dit jaar ‘Liefde voor jezelf’. Hierbij staan onder meer seksuele oriëntatie, je zelfbeeld en eigen lichaam en de eigen grenzen centraal. Jongeren zijn in de liefde vaak op de ander gericht: Hoe zien anderen mij? Ben ik normaal? Wat wil de ander? Maar dit is ook een levensfase waarin jongeren de eigen identiteit ontdekken. Op de website van de Week van de Liefde vinden scholen tips om dit thema te behandelen in de les en lesmaterialen. Ook kunnen docenten online trainingen volgen in lesgeven over relaties en seksualiteit. 

Het thema sluit aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en #Metoo incidenten. Het kabinet kondigde op 9 februari ook een nationaal actieplan aan om een cultuurverandering te bewerkstelligen, die een einde moet maken aan seksuele grensoverschrijdend gedrag en geweld. Wat is wel en niet oké? Ook in de onderwijssector moet het gesprek worden aangegaan over dit thema: waar liggen grenzen, wat vinden we normaal, en hoe kan je je eigen grenzen aangeven en die van een ander respecteren? Daarvoor kunnen scholen De Week van de Liefde inzetten, om dit bespreekbaar te maken.

Lesmateriaal

Er is divers lesmateriaal beschikbaar over dit thema. Behalve het lesmateriaal van de Week van de Liefde kunnen scholen ook gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van Stichting School & Veiligheid of het gratis online lespakket van Amnesty International. Op Valentijnsdag gaat Amnesty International op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s het gesprek aan over consent (wederzijdse instemming) bij seks. Amnesty grijpt de dag van de liefde aan om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken in de klas en om er een nieuw lespakket over te introduceren.

Links