Week van Burgerschap: 24 t/m 28 mei

Van 24 t/m 28 mei is de Week van Burgerschap. Het doel van deze week is om leerkrachten te inspireren tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Het thema ‘het bos’ gaat over duurzaamheid en milieu. Met als specifiek onderwerp de ontbossing en het dilemma van de keuze tussen natuurbescherming en economie.

Over de term burgerschap zijn verschillende interpretaties. Want hoe bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun plek in de maatschappij? Is dat met kennis over de rechtsstaat of met sociaal emotionele lessen? Of is burgerschap juist vooral doen, met een kinderraad, sponsorloop of een bezoek aan de Tweede Kamer? Met de Week van Burgerschap worden leerkrachten geїnspireerd tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Zo kunnen zij onderzoeken wat past bij hun school of klas. 

De Week van Burgerschap biedt een podium aan verschillende organisaties die lessen of activiteiten hebben ontwikkeld met betrekking tot burgerschap. 

Links