Week Tegen Pesten belangrijk voor herstellen groepsdynamiek

27 september – 1 oktober

De landelijke Week Tegen Pesten  start maandag 27 september. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor scholen is op www.weektegenpesten.nl een gevarieerd aanbod beschikbaar van gratis (les)materialen, een openingsfilmpje en verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema van dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!  

Scholen kunnen de week aftrappen met een speciaal openingsfilmpje op www.weektegenpesten.nl. School & Veiligheid sprak hiervoor met vijf leerlingen/studenten en een leraar over hun ervaringen met buitensluiten en pesten. Door met de klas het filmpje te kijken en met elkaar in gesprek te gaan hierover, maak je een gezamenlijke start van de week rondom het motto Buitensluiten? Uitgesloten!  

  

De Kindertelefoon 
Dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan het voorkomen van pesten, bevestigen cijfers die De Kindertelefoon vandaag publiceerde. Vanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten met bijna 50 procent gestegen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat buitensluiten in de top 5 van meest genoemde uitingen van pesten staat. Nu leerlingen elkaar dit schooljaar weer fysiek treffen, is het belang daarom des te groter om meteen een veilige klas te creëren. In deze eerste weken bouw je immers met elkaar het fundament voor een fijne groepssfeer. De Week Tegen Pesten helpt daarbij. 

Buitensluiten? Uitgesloten! 

Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Daarom is het motto dit jaar Buitensluiten? Uitgesloten! Met het gratis (les)materiaal dat aansluit bij het thema, kunnen leraren in de klas direct gaan werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. 

Nieuwe website Pestweb 

Tijdens de Week Tegen Pesten lanceert Stichting School & Veiligheid de geheel vernieuwde website van Pestweb: www.pestweb.nl. Hier vinden kinderen en jongeren informatie over pesten op school; tips en adviezen om pesten tegen te gaan; informatie voor een spreekbeurt/werkstuk en ervaringsverhalen van anderen.

Links