Week tegen Kindermishandeling lanceert campagne #ikkijknietweg

“Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. Deze oproep staat centraal in de campagne #ikkijknietweg tijdens de Week tegen Kindermishandeling van 14 tot en met 20 november 2016.

“We weten uit cijfers dat helaas nog te veel mensen niets doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Zo komt 45 procent van de Nederlanders bijvoorbeeld pas in actie als ze zeker weet dat er sprake is van kindermishandeling. En dat is erg jammer, want de meeste vermoedens  blijken achteraf terecht”, aldus Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Naast onzekerheid over het eigen gevoel zijn er nog andere drempels om niet in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling, zoals bijvoorbeeld angst voor de consequenties om in te grijpen. “Ik roep iedereen op toch over die drempels heen te stappen. Kijk niet weg en kom in actie. Hiermee kun je de wereld van een mishandeld kind compleet veranderen. Voor advies of hulp kun je altijd terecht bij Veilig Thuis via 0800-2000. Daar krijg je een hulpverlener aan de telefoon die samen bekijkt welke stappen gezet kunnen worden en welke professionele hulp nodig is. Bellen kan ook anoniem”, aldus Van der Laan.

Kick off
Bij de start van de Week tegen Kindermishandeling op maandag 14 november in het Eye Filmmuseum presenteert de Taskforce haar eindrapportage met daarin een advies om het aantal mishandelde kinderen (ieder jaar 119.000) fors terug te dringen. De Taskforce startte in september 2012 en stopt aan het einde van dit jaar.

Meer dan twintig prominenten uit entertainment, politiek en sport – zoals bijvoorbeeld Peter R. de Vries, Ruben Nicolai, Isa Hoes, Kim Feenstra, Danny Blind en de meeste fractievoorzitters van de politieke partijen – hebben zich zichtbaar verbonden aan de online campagne #ikkijknietweg.

Internetconsultatie meldcode
De bewindslieden van VWS hebben een aanvulling op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opengesteld voor internetconsultatie. De aanvulling is een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals kunnen beoordelen of er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij hoort de verplichting deze gevallen te melden, zodat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren en kan zorgen voor structurele beoordeling en monitoring. Via internet kan iedereen zijn mening geven over de voorgestelde regeling. De internetconsultatie loopt tot 24 november aanstaande.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.