Week tegen Kindermishandeling: activiteiten en ervaringsverhalen

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 22 november 2020, wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem.

Door het land worden elk jaar tientallen activiteiten georganiseerd tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Veel activiteiten zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen online, zoals online conferenties, workshops en webinars. Op de website van de Week tegen Kindermishandeling staat een overzicht van de inmiddels aangemelde activiteiten. Scholen die zelf een activiteit organiseren tijdens deze weken kunnen zich voor 13 november aanmelden via de website.

Dertig ervaringsverhalen

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2019 startte een traject om gedurende een jaar dertig ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen te delen.

Op 16 november, aan de start van de Week van dit jaar, wordt het dertigste verhaal gedeeld. Zo zijn er verhalen van een jeugdarts, gezinswerker, maatschappelijk werker en een pleegmoeder. Ook verschijnt er een podcastserie die dieper ingaat op enkele van de dertig gedeelde verhalen.

Links