Week tegen Kindermishandeling: 15-21 november

Van 15 tot en met 21 november 2021 vindt de 9e editie van de Week tegen Kindermishandeling plaats! Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. 

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat kindermishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

Activiteiten

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling worden elk jaar tientallen activiteiten georganiseerd. Scholen die een bijeenkomst, webinar of andere activiteit organiseren, kunnen deze voor 12 november melden op de website. Het overzicht van alle activiteiten is hier te vinden.

Preventiecampagne Time-Out

Deze week is ook de online preventiecampagne Time-Out van start gegaan, om de aandacht te vestigen op mishandeling van kinderen en jongeren. De campagne wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties: bijvoorbeeld als je niet naar huis durft (voor jongeren), of als je thuis juist alleen nog maar kunt schreeuwen (voor ouders). De campagne is een samenwerking van Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS.

Persoonlijke verhalen

Vorig jaar deelde de website 30 persoonlijke verhalen, die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. De persoonlijke verhalen zijn te lezen en te beluisteren via de website.

Links