Website SLO Nationaal Programma Onderwijs

Op de website www.slo.nl/npo biedt SLO informatie en tips voor scholen die middelen van het Nationaal Programma Onderwijs willen inzetten. SLO denkt mee over curriculaire vragen in het NP Onderwijs en ondersteunt scholen bij het maken van keuzes in het onderwijsprogramma.

Op www.slo.nl/npo verzamelde SLO tools en suggesties voor interventies die scholen en leraren kunnen gebruiken. Voor het basisonderwijs zijn er per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen te vinden om leraren te helpen bij het maken van keuzes. Voor het voortgezet onderwijs biedt SLO kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen (‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven. Daarnaast bevat de website antwoorden op veelvoorkomende vragen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Een lerarenpanel dacht mee bij de totstandkoming van de website.

Doordacht onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit SLO’s missie dat alle leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, wil SLO het onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in deze periode na de coronacrisis. 

Link