Het Expertisecentrum Ontwikkelingsstimulering van NIZW Jeugd heeft een website voor onafhankelijke informatie over voor- en vroegschoolse educatie. De site vervangt de vroegere website www.vveducatie.nl.De nieuwe website van het expertisecentrum is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, beroepskrachten in het welzijnswerk, peuterspeelzaalleidsters en leidsters in kinderdagverblijven. Ook managers, gemeente-ambtenaren en andere beleidsmakers, ondersteuners en onderzoekers kunnen er relevante informatie vinden.Ziewww.ontwikkelingsstimulering.nlInformatie: Ans Schipper, 0348-404807,aschipper@vosabb.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws