Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen

OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school.

Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid, waaronder ook de jaarrekening. Deze financiële informatie staat al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Met de nieuwe website kun je makkelijker zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel of aan huisvesting of hoeveel een bestuur binnenkrijgt aan ouderbijdragen. Ook is dat soort informatie per sector (po, vo, mbo en ho) inzichtelijk gemaakt en kun je schoolbesturen vergelijken.

Verantwoording

Scholen hebben zelf de ruimte om te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in de besteding van onderwijsgeld door de schoolbesturen. Met deze website komt het ministerie aan deze vraag tegemoet. “Scholen gaan over het algemeen zeer goed en gedegen met hun geld om. Maar het is wel belangrijk dat ze laten zien waar het geld naartoe gaat”, aldus Slob.

In een latere fase komen alle gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de reserves van besturen, ook online. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is positief dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan over de financiën van de school met de diverse betrokkenen.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.