De Arbocatalogus PO heeft onlangs zijn website vernieuwd. De nieuwe site is eigentijds, eenvoudiger en een stuk toegankelijker dan zijn voorganger. Zo is het gemakkelijker feedback te geven, de eigen praktijkervaring te delen of met de handige zoekfunctie heel gericht te zoeken naar informatie.

In de CAO PO 2019 – 2020 wordt in artikel 11.7a op het gebied van de arbeidsomstandigheden binnen het primair onderwijs verwezen naar de Arbocatalogus PO. Daarin is alles te vinden over veilig en gezond werken in het onderwijs op een overzichtelijke manier. De arbeidsrisico’s zijn onderverdeeld in zes thema’s waarbinnen verschillende onderwerpen worden behandeld. Is een oplossing bij een onderwerp goedgekeurd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan staat er een groen ISZW vinkje achter. Op deze manier wordt aangegeven dat er wordt voldaan aan de Arbowetgeving.

De Arbocatalogus PO is bestemd voor alle medewerkers in het primair onderwijs. Specifiek voor schoolbesturen, directeuren, HR-medewerkers en medewerkers met arbo-taken.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link