Op woensdag 6 oktober

Op 6 oktober (15.00 tot 16.00u) organiseert OCW een webinar over de subsidieregeling heterogene brugklassen. Het webinar is bedoeld om een toelichting te geven op de subsidieregeling ter stimulering van heterogene brugklassen, waarvoor vo-scholen vanaf 1 oktober aanvragen kunnen indienen.

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke en soms ook kwetsbare schakel in de onderwijsloopbaan van leerlingen. Zeker in coronatijd is het van belang dat scholen hun leerlingen kansrijk adviseren en plaatsen. Een dakpanbrugklas of brede brugklas kan bijdragen aan de plaatsing van leerlingen op het niveau dat het beste past bij hun capaciteiten.

Dit webinar gaat over deze subsidieregeling, waar deze voor bedoeld is, wie subsidie kan aanvragen en welke voorwaarden erbij komen kijken. De webinar is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders en leraren die interesse hebben in de regeling. Roland Mijnans, beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW, vertelt wat je met deze subsidieregeling kunt doen en hoe de regeling werkt. Kynthia Orfanidou, uitvoeringscoördinator bij DUS-i, licht toe hoe deze subsidieaanvraag eruit moet zien. Natuurlijk is er ook alle ruimte om vragen te stellen.

Links