Webinar over norm basisondersteuning

Speciaal voor schoolleiders in het po, vo, sbo, en (v)so

Wil je meedenken over de invulling van de landelijke norm voor basisondersteuning? Sluit je dan aan bij het webinar speciaal voor schoolleiders uit alle sectoren op donderdag 16 mei van 15.00 tot 17.00 uur. AVS is als stakeholder bij deze ontwikkeling betrokken en vindt het belangrijk dat schoolleiders hun stem laten horen. Ben jij erbij? Jouw stem is van belang!

Oud-minister Dennis Wiersma heeft in aansluiting op de evaluatie van Passend Onderwijs bepaald dat er een landelijke norm voor de basisondersteuning moet worden geformuleerd. Het ministerie van OCW heeft, namens Wiersma, de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs gevraagd om tot een voorstel voor een landelijke norm voor basisondersteuning te komen. Het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2 ondersteunen hen daarbij.

De verwachting is dat met ieders input (dus ook die van jullie) er voor het einde van dit jaar een uitgewerkt conceptvoorstel ligt dat moet leiden tot een wet voor een landelijke norm basisondersteuning.

Bij de totstandkoming van die norm is de hulp van schoolleiders dus hard nodig! Op donderdag 16 mei is er een online werksessie van 15.00 -17.00 uur, speciaal voor schoolleiders in het po, vo, sbo, en (v)so. Bij de downloads vind je een uitnodiging met een toelichting. Meld je aan voor 7 mei.

Naast schoolleiders gaan de opdrachtnemers ook in gesprek met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en experts. Met een aantal van deze doelgroepen hebben al werksessies plaatsgevonden. Met succes!

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS: Lambert van der Ven, via l.vanderven@avs.nl Alvast bedankt voor je tijd en inzet. AVS rekent op jullie deelname!

Link