Webinar over invulling en organisatie onderwijstijd in primair onderwijs

Het ministerie van OCW nodigt een ieder uit om deel te nemen aan een webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs.

Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar over de invulling en de organisatie van de onderwijstijd primair onderwijs op woensdagmiddag 20 januari 2021 van 15.30 tot 17.00 uur. De verschillende regels uit de Wet op het primair onderwijs geven een kader voor de onderwijstijd, maar bieden ook ruimte voor een andere organisatie en invulling.

Tijdens dit webinar gaan een inspecteur, een beleidsmedewerker en een schoolleider met elkaar in gesprek over de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. Ook gaan ze in op vragen van scholen. Tijdens het webinar kun je als kijker je vragen insturen.

Met het programma Ruimte voor Regie wil het ministerie van OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Tijdens dit webinar wordt meer informatie gegeven, worden goede voorbeelden gedeeld en knelpunten besproken.

Wil je deelnemen aan deze webinar, dan kun je je aanmelden door uiterlijk 13 januari 2021 te mailen naar PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl. Vermeld hierbij je mailadres en je functie. Je krijgt dan een bevestiging en de link om het webinar te volgen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden