Webinar over functiemix en onderwijskwaliteit terugkijken

Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties, waaronder de AVS,  hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en  schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het HR-beleid met de functiemix als instrument. In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte aanpak om hierbij te ondersteunen. De webinar van 9 oktober over dit onderwerp is nu terug te zien.

Ter afsluiting van het project hebben twee adviseurs van Edunamics op 9 oktober jl. een webinar verzorgd over het belang van de functiemix voor de onderwijskwaliteit. In het primair onderwijs is de differentiatie van functies ten opzichte van de andere onderwijssectoren nog niet optimaal gerealiseerd. In het webinar gaan de advdiseurs in op de belangrijkste vraagstukken rond functiemix en personeelsbeleid. Hoe kan functiemix leiden tot een hogere onderwijskwaliteit? Hoe komen schoolbesturen en scholen tot realisatie van de  functiemix als uitvoering van de cao-bepaling? Welke strategische en tactische HR-onderwerpen spelen hierbij een rol? Welke handvatten gebruiken schoolbesturen om HRM te professionaliseren?

Diegenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar op 9 oktober ‘live’ te bekijken, kunnen het via onderstaande link alsnog bekijken.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.