3 juni en 15 juni – 16.00 – 17.00 uur

Op 10 mei is op www.nponderwijs.nl de menukaart voor het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. Schoolteams kunnen nu in kaart brengen hoe hun leerlingen ervoor staan en wat er nodig is voor de aanpak van coronavertragingen. Zij kunnen uit de menukaart passende, kansrijke interventies kiezen om hiermee de doelen uit hun schoolprogramma 2021-2022 te bereiken, met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. Op 3 juni (vo) en 15 juni (po en (v)so) organiseert het ministerie van OCW hierover een webinar.

De webinars gaan over de menukaart en hoe schoolleiders en teams hiermee kunnen werken in de praktijk in het voortgezet onderwijs. Femke Bink, beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW, vertelt over de totstandkoming van de menukaart. Waar komt deze vandaan, wat staat erin en hoe wordt de menukaart de komende maanden doorontwikkeld? Vervolgens kijken we hoe schoolleiders en hun teams de interventies in de menukaart kunnen vertalen naar hun school en klas. Tijana Breuer van EducationLab legt uit hoe de praktijkkaarten zijn ontwikkeld, om de brug te slaan van theorie naar praktijk. Uiteraard is er veel ruimte tot het stellen van vragen.

Op het webinar van 3 juni (van 16.00 – 17.00 uur) spreekt daarnaast Susannah Herman, docent en NP Onderwijs-coördinator van het Gymnasium Novum, over hoe het proces rondom het programma op haar school vorm krijgt.

Op het webinar van 15 juni (van 16.00 – 17.00 uur) vertelt daarnaast Eva Naaijkens, schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam, hoe het proces rondom het programma op haar school vorm krijgt.

Link

Gerelateerd nieuws