Webinar Evalueren en borgen NP Onderwijs

Op woensdag 13 september

Hoe zorg ik ervoor dat het tussentijds evalueren van interventies goed verloopt? Hoe stel ik zo nodig bij? Wat is mijn rol als schoolleider bij het evalueren en borgen van interventies in het kader van het NP Onderwijs? Dit soort vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘evalueren en borgen van het NP Onderwijs’ dat OCW organiseert op woensdagmiddag 13 september om 15.00 uur. Dit webinar is gekoppeld aan de serie kwaliteitskaarten rondom de inzet van NP Onderwijs-gelden waar AVS aan heeft meegewerkt.

De laatste kwaliteitskaart heeft betrekking op de interventies die jouw school met de NP Onderwijs-middelen uitvoert. Het is makkelijk gezegd, maar hoe pak je evalueren en borgen goed aan? Anje Ros en Angela de Jong, twee specialisten op het gebied van scholen als lerende organisaties, geven tijdens het webinar concrete tips aan schoolleiders om hiermee dit schooljaar aan de slag te gaan.

De meeste scholen werken ook dit schooljaar nog met het Nationaal Programma Onderwijs, kortweg NP Onderwijs. In dit verband zijn scholen aan het werk met interventies op velerlei gebieden. Interventies zijn echter zelden in één keer effectief. Vaak zijn er tussentijds aanpassingen nodig om een interventie te laten aansluiten bij de methode, bij werkroutines van leraren of bij bepaalde groepen leerlingen. Ook kun je gebruikmaken van andere materialen of extra begeleiding. Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. Zo krijg je de resultaten van interventies in beeld en kun je bijsturen waar nodig.

De kwaliteitskaarten voor schoolleiders stelde AVS met onderzoekers samen op verzoek van OCW.

Links