‘We willen niet blind de cao-percentages volgen’

Worstelen met de functiemixEcht vaart zit er nog niet in. Een recente meting van het ministerie laat zien dat het aantal LB-functies in het primair onderwijs (po) nagenoeg niet is gestegen. Logisch, omdat de meerkosten van de LB-functies pas vanaf 2010 deels worden vergoed. Toch is er haast geboden om met een plan van aanpak te komen met het oog op de grote ambitie van de overheid: uiteindelijk 40 procent LB-functies in 2014.Meer leerkrachten in een hogere leraarsfunctie en verhoging van de kwaliteit. Dat is in het kort het idee achter de functiemix. Veel schoolleiders in het primair onderwijs denken over de invoering na, maar echt beginnen is een ander verhaal. Welke vragen leven er en welke antwoorden zijn te geven?Tekst: Femke Bakkeren

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.