Een volgestroomde Erasmusbrug in Rotterdam, een afgeladen Dam in Amsterdam, goedgevulde hallen en pleinen in Zwolle, Leeuwarden en Eindhoven. En een lange rij voor stakers de publieke tribune van de Tweede Kamer waar het debat over de Onderwijsbegroting plaatsvond. De breed gedeelde onvrede over het gebrek aan broodnodige structurele investeringen in het onderwijs werd landelijk zichtbaar op 6 november. ”Het massale signaal dat is afgegeven, nadrukkelijk ook door schoolleiders, mag niet genegeerd worden”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Ik hoop dat we snel komen tot een CAO PO en dat het geld dat beschikbaar is ook echt wordt uitgeven. Dit zeker ook in het belang van schoolleiders die nu eindelijk hun inzet terug moeten kunnen zien in nieuwe functiebeschrijvingen en een verhoging op hun salarisstrook.” Ondanks de op 20 november vastgelopen onderhandelingen tussen bonden en werkgevers hoopt de AVS toch spoedig een nieuwe cao te kunnen sluiten.

Nog geen structureel extra geld
Inmiddels is duidelijk dat het in deze Kabinetsperiode helaas blijft bij eenmalig extra geld zoals afgesproken in het convenant tussen sectorraden, bonden en minister. Hoewel minister Slob van Onderwijs in het begrotingsdebat begrip toonde voor de wens om salarissen van po en vo naar elkaar toe te laten groeien, meent hij dat met de huidige bijdrage van dit kabinet al “een enorme sprong” is gemaakt. De volgende kabinetten mogen zich volgens hem inzetten om de loonkloof verder aan te pakken. Wordt vervolgd…

Gerelateerd nieuws