Wat is nu precies de loonkloof?

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesproken over het dichten van de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Er is een manifest opgesteld waarin onder andere staat dat de loonkloof gedicht wordt, de politiek houdt zich er al jaren mee bezig. Maar wat is nu precies de loonkloof? Deze vraag kan nog niet zo eenvoudig beantwoord worden. In dit artikel geven we op hoofdlijnen informatie over wat de loonkloof is.

Simpel gezegd: twee leraren of twee directeuren doen ongeveer hetzelfde werk, de één werkt alleen in het primair onderwijs, de ander in het voortgezet onderwijs. De collega in het voortgezet onderwijs krijgt meer salaris. Het verschil noemen we de loonkloof. De eerste gedachte van een leraar is: ik zit in salarisschaal L10 trede X in het PO, en ik kom in schaal LB in het VO in trede X. De bij de treden behorende bedragen verschillen van elkaar en dat verschil is wat ik erbij krijg. Maar zo eenvoudig werkt het niet.

Voor directeuren ligt het nog wat ingewikkelder dan voor de leraren omdat de functiebeschrijving en -waardering van leidinggevenden in PO en VO niet een-op-een op elkaar te leggen zijn. Omdat het in de huidige cao-onderhandelingen alleen te doen is om het dichten van de loonkloof, wordt er gezocht naar een zodanige oplossing dat ook de (adjunct-) directeuren er substantieel op vooruit gaan.

Hoe bereken je het loon?

Er is geïnventariseerd welke onderdelen tot het loon gerekend moeten worden. In vele gevallen lopen de componenten van het PO gelijk met het VO, maar er zijn ook duidelijke verschillen. De verschillen zijn onder andere te vinden in de eindejaarsuitkering: in het primair onderwijs 6,3%, in het voortgezet onderwijs 8,33%. In het primair onderwijs wordt een vergoeding van 0,8% gegeven voor de levensloop; het VO kent deze vergoeding niet. Dan zijn er nog de bindingstoelagen in het voortgezet onderwijs die het PO dan weer niet heeft. Voor het onderwijsondersteunend personeel zijn er zowel in het primair als in het voorgezet onderwijs verschillende extra eindejaarsuitkeringen, die ook nog eens verschillen in bedragen. In het primair onderwijs bestaat de dag van de leraar; deze staat niet in de CAO VO 2021.

Een puzzel

Al met al is het een hele puzzel om tot een goed vergelijk te komen. Voor deze puzzel worden deskundigen ingeschakeld om tot een helder beeld te komen en om te berekenen hoeveel geld er uiteindelijk nodig is om daadwerkelijk en op een realistische manier de loonkloof te dichten.

Sociale partners zetten zich in ieder geval maximaal in om zo snel mogelijk de loonkloof te dichten en zullen ook hun leden en achterban zo spoedig mogelijk informeren zodra er meer informatie gedeeld kan worden. Op dit moment wordt er niets gedeeld omdat de sociale partners dat onderling met elkaar hebben afgesproken.