Wat is de rol van het schoolbestuur?

aEindverantwoordelijk managementBegin juli verscheen het rapport ‘De school bestuurd’, van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek naar hoe schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs omgaan met hun toenemende autonomie. Enkele interessante uitkomsten passeren in dit artikel de revue.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.