Wat hebben meten en weten met elkaar?

Kent u ze nog, de vijf leidende vragen van Q-Primair, die richting kunnen geven aan kwaliteitsbeleid?1. Doen we de goede dingen?2. Doen we de dingen goed?3. Hoe weten we dat?4. Zien anderen dat ook zo?5. Wat doen we met die wetenschap?Met name de derde vraag is voor dit artikel relevant: hoe wéten we dat? Of misschien beter gezegd: hoe méten we dat? Wat is de samenhang tussen meten en weten en wat zijn de valkuilen als weten beperkt wordt tot de uitkomst van meten? Deze rondgang door de wetenschappelijke literatuur laat meer vormen van meten zien, die elk hun eigen waarde hebben, en legt de relatie tussen data (gegevens), kennis en wijsheid.Tekst: Jos Hagens

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.