Naar aanleiding van vragen over de verandering van de voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen met je team, vorm kunt geven.
 
Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de onderwijsinspectie ingevoerd. Hierin zijn ook de voorschriften voor het schoolplan veranderd. In het onderzoekskader 2017 wordt een helder onderscheid gemaakt in basiskwaliteit – die verankerd is in de wet – en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen. Die eigen ambities vormen de basis voor het schoolplan. In het nieuwe schoolplan kunnen scholen hun ambities en de eigen visie op onderwijskwaliteit een plek geven. Hiermee kan elke school haar eigen kwaliteitseisen en ambities laten zien. Zo kan het nieuwe schoolplan een mooie basis vormen voor het gezamenlijk gesprek over onderwijskwaliteit en de verdere verbetering daarvan.
 
Wat verandert er?
Bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. Er hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan te worden aangepast. Is het schoolplan binnenkort wel aan vernieuwing/actualisering toe? Dan zijn dit de twee belangrijkste wijzigingen:

  1. In het schoolplan beschrijf je voortaan ook hoe het personeelsbeleid eruit ziet dat is gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel;
  2. Het schoolplan geeft een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.

Ook behoeft de aanpassing of vernieuwing van het nieuwe schoolplan de instemming van de medezeggenschapsraad (WMS artikel 10 1b).
 
Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Het schoolplan verandert’. Deze beschrijft hoe zo’n nieuw schoolplan er uit kan zien, waar het aan moet voldoen en hoe de inspectie daar op toeziet. Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan
 

Gerelateerd nieuws