Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Tom Hoeyberghs van basisschool Station in Diest geeft zijn kantoor op om meer tussen de leerkrachten en leerlingen te staan.

“Wij vinden een warme relatie tussen leerkrachten en leerlingen en tussen directie en leerkrachten en leerlingen heel belangrijk. Daarom wil ik als directeur ook dicht bij de leerlingen en leerkrachten staan en daarbij past een eigen kantoorruimte niet. Mijn kantoor is nu lerarenkamer”, vertelt Tom Hoeyberghs, directeur van basisschool Station in Diest (België). “De leerlingen en de leerkrachten zijn eraan gewend dat ik tussen hen in aan het werk ben. Omdat wij geen klassikaal systeem hanteren en leerlingen ieder een eigen traject volgen, met eigen doelen, is het een soort georganiseerde chaos bij ons. Leerlingen lopen rond, het maakt niet uit als ik ook rondloop.” Hoeyberghs voerde het systeem in het voorjaar van 2017 in, toen hij ruim een jaar op basisschool Station werkte. “Van het bestuur kreeg ik de kans om op deze school vernieuwende ideeën in praktijk te brengen. We gaan uit van de talenten van leerlingen en werken vanuit de theorie van ervaringsgericht onderwijs.” In het begin waren de ouders bezorgd. “Ouders zijn altijd kritisch en dat is logisch. We organiseren daarom drie keer per jaar fora waarin allerlei thema’s besproken worden. We nemen de zorgen serieus. ” Hoeyberghs kent de leerlingen goed, hij maakt hun leerproces mee en coacht leerkrachten ‘on the job’. “Ik kan kort op de bal spelen. Coachen waar anderen bij zijn is geen probleem, complimentjes uitdelen kan best in het openbaar. Het is wat anders als er vertrouwelijke zaken besproken moeten worden met ouders of leerkrachten. Maar er zijn lokalen en kamers genoeg, er is altijd wel een plekje te vinden.” Niet alleen van de leerlingen, ook van de leraren worden de talenten benut. “We hebben hier geen grijze muizen. Ik ben er goed in talenten te zien bij anderen en die te stimuleren.” De werkdruk is, zoals op alle scholen, hoog. Maar op basisschool Station ligt het eigenaarschap van het onderwijs in hoge mate bij de leraren. Zo beschikken de werkgroepen waarin leraren georganiseerd zijn – bijvoorbeeld om een nieuwe wiskundeaanpak te implementeren – zelf over een budget om materialen en scholing in te kopen. “Dat eigenaarschap maakt dat leraren voelen dat ze ertoe doen, het maakt ze verantwoordelijk, het is hun school. Dat verlicht de werkdruk. Bovendien scheelt het aanmerkelijk in de administratie dat je geen formulieren hoeft in te vullen als je kleurpotloden nodig hebt”, ervaart Hoeyberghs. De school zit op de goede weg. Niet alleen het Vlaamse Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs CEGO denkt er zo over, ook de onderwijsinspectie die de school in mei bezocht. “Daarmee zijn we de koning te rijk”, zegt Hoeyberghs. De enige valkuil die hij signaleert is de neiging te snel te willen gaan. “We maken een plan voor een schooljaar en daar houden we ons aan, dat bewaak ik. Soms komt een leerkracht vol inspiratie terug van een nascholing en bruist hij of zij van de ideeën. Dan temper ik weleens het al te grote enthousiasme.”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook!’

Gerelateerd nieuws