Voorzitter Petra van Haren heeft de leden van de AVS – in aanvulling op de eerdere berichtgeving vorige week – per digitale brief geïnformeerd over het standpunt van de AVS aangaande de landelijke stakingsoproep en het doorzetten van de eigen actielijn. De volledige brief is hieronder te downloaden.

De AVS doet niet mee met de door de AOb aangekondigde landelijke onderwijsstaking van leraren op 15 maart aanstaande en steunt deze niet. Zij blijft wel actievoeren gericht op erkenning en waardering van schoolleiders en steun voor de brede agenda van de AVS.
Het streven van de AVS naar een eerlijk salaris voor schoolleiders in een gebalanceerd functiehuis, met voldoende ondersteunende functies in de school en ontwikkeltijd en ruimte voor onderwijsinnovatie, komt zowel aan de cao-tafel PO (AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid en werkgeversorganisatie PO-Raad) aan de orde als in de acties van de AVS.
De sociale partners hebben op aandringen van de AVS nadrukkelijk afgesproken tijdens de huidige cao-onderhandelingen te kijken naar de positie en beloning van schoolleiders. Verder is afgesproken om te onderzoeken of de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners nog actueel zijn. De huidige CAO PO 2018-2019 loopt tot 1 maart 2019.
De AVS maakt daarnaast deel uit van de landelijke bestuurlijke tafel die breed en intersectoraal de onderwijsarbeidsmarktvraagstukken oppakt, omdat alleen in gezamenlijkheid effectieve oplossingen in te richten zijn. De AVS ziet verhoging van salarissen en verlaging van werkdruk als belangrijk onderdeel van de knellende arbeidsmarktvraagstukken; het zijn sectorbreed belangrijke thema's. Dit geldt nadrukkelijk voor álle functies, dus ook voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

Eigen actie in februari
Om haar brede agenda kracht bij te zetten, roept de AVS schoolleiders op om in de week van 4 tot en met 8 februari 2019 de vervanging voor zieke werknemers niet in te vullen. Hiermee wil de AVS de onevenredige tijd en werkdruk benadrukken die het organiseren van vervangingen vraagt van schoolleiders. Ook wil de AVS de complexiteit van afwegingen en besluiten die schoolleiders moeten nemen en waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen, duidelijk voor het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld beslissingen zoals een groep verdelen over andere klassen of intern begeleiders voor de klas zetten (wetende dat dit de werkdruk voor collega’s enorm verhoogt), tegenover het naar huis sturen van klassen of invoeren van een kortere schoolweek waardoor geen onderwijs wordt gegeven en ouders worden belast. In beide gevallen staat de onderwijskwaliteit onder druk. Over de februari-actie, in samenwerking met CNV Schoolleiders, worden AVS-leden apart geïnformeerd en toegerust.

Petra van Haren verwoordde het standpunt van de AVS zaterdag 12 januari ook op Radio 1 bij Nieuwsweekend (zie onderstaande link).
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd