Waarom… Bildung?

In de leergang Bildung voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) staat het handen en voeten kunnen geven aan het brede – persoonlijke, maatschappelijke en culturele – vormingsideaal centraal. Waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan. Een ‘reis’ van zes korte weekenden op het landgoed van ISVW, die voor een ieder anders verloopt, blijkt uit de ervaringen van schoolleiders die eerder deelnamen.

“In een snel veranderende samenleving waarbij het schreeuwende individu levend bij de waan van de dag in de media het beeld van samenleven afgeeft, is Bildung op scholen een must.” IlsePolhuijs, locatiedirecteur In de Lichtkring (Zeewolde)

“De leergang heeft voor mijn Bildung twee dingen opgeleverd. Op de eerste plaats zo vaak mogelijk uit mijn eigen tunnelbeeld te stappen, in de ontmoeting met de ander de witte hoed op te zetten en te luisteren naar wat deze te vertellen heeft. Op de tweede plaats heb ik de moed gekregen het onderwijs anders vorm te gaan geven.” Anita Heiligers, schoolleider ’t Kirkeveldsje (Schimmert)

“De sleutel om kinderen voor te bereiden op de ongewisse toekomst is ze adequate bagage mee te geven, in vrijheid te leren leren. Hoe organiseer je dat in de school? Dit maakt Bildung voor mij een onmisbaar element.” Caroline Le Clerq, schoolleider obs De Boswaid (Egmond aan den Hoef)

“Mijn school wordt de oefenplaats voor het leven, waarbij een waarheidskeuze wordt gemaakt in verhouding tot de ander. Door de leergang word je je beter bewust van het feit dat het onderwijs in het huidige digitale tijdperk steeds minder de dialoog opzoekt. Een gemis.” Irene Hermens-Wetzels, schoolleider 4 Innovo-scholen (Zuid Limburg)

“De leergang heeft mijn leven verrijkt. Nu dat van de kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.” Marjan Tromp, directeur de Rietvink (Zaandam)

“Tijdens de leergang was er veel aandacht voor waarnemen, onderzoeken, luisteren, vragen stellen, begrijpen, nuanceren, kennis vergaren en … denken. Dat is wat we kinderen mee ­moeten geven.” Nel van de Geer, directeur Het Baken (Zaandam)

“Een oproep tot eigenwijsheid. Moeten we kinderen niet meer uitdagen met vragen, een andere mening te hebben dan anderen, laten nadenken over levensthema’s? En moeten we hen niet uitdagen om hierover met elkaar in gesprek te gaan? Bildung helpt!” Piet Coenen, schoolleider basisschool Neel (Roermond)

“Bildung… het ontwikkelen van ambachtelijke denkvaardigheden, karakter en persoonlijkheid, zodat kinderen (en volwassenen) leren omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld. Dit is het doel van onderwijs en opvoeding en vergt een radicaal andere inzet van het onderwijs, met cross-overs van beleidsmakers en uitvoerders.” Freek ten Klooster, bestuurder VCO (Harderwijk-Hierden)

“Het gaat om een ander perspectief en misschien een andere attitude waarmee de lesstof wordt aangeboden. Voorwaarde is ruimte maken voor het ontwikkelen van empathie en verbeeldingskracht. Dit vraagt om bewustwording in het team, moedige keuzes van de leiding en leren van de verwondering en wijsheid van kinderen.” Susette Seevinck, teamleider Het Stedelijk (Zutphen)

“Door alle verschillende sprekers en gesprekken met elkaar tijdens de leergang hebben woorden als empathie, moed, zelfkennis, nieuwsgierigheid en ethiek een nieuwe lading gekregen waardoor ik in staat ben om met een frisse blik naar de inrichting van ons onderwijs te kijken. En te verbeteren waar nodig.” Vera Wiersema, directeur Amstelschool (Ouderkerk aan de Amstel)

Onze academie voor schoolleiders
De academie van AVS biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en passend en inclusief onderwijs).

Bekijk ons aanbod

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.