Bijna driekwart van de basisscholen in Nederland vindt dat ouders in toenemende mate medeverantwoordelijk zijn voor de verkeerschaos en onveiligheid rond hun school. Dit blijkt uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) onder ruim 1.300 basisscholen. Vooral bij de grote basisscholen speelt zich iedere ochtend een drama af op het gebied van verkeersveiligheid, volgens VVN.Tien jaar geleden ging 55 procent van de leerlingen zelfstandig lopend of fietsend naar school, tegenwoordig is dat slechts 40 procent. Veel kinderen worden met de auto gebracht, omdat ouders de route van huis naar school onveilig voor hun kinderen vinden. Deze keuze vergroot echter de onveiligheid voor andere kinderen. Met name in de onder- en middenbouw is het aantal kinderen dat zelfstandig (lopend of fietsend) naar school gaat gehalveerd. Tien jaar geleden ging 41 procent nog zelfstandig naar school, nu slechts 19 procent. In de hogere groepen is de zelfstandigheid er ook op achteruit gegaan: in groep 5 en 6 gaat 57 procent zelfstandig naar school ( tegen 78 procent tien jaar geleden) en in groep 7 en 8 83 procent (tegen 92 procent tien jaar geleden).ZorgelijkVVN vindt het zorgelijk dat kinderen niet meer op jonge leeftijd leren hoe het verkeer werkt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het aantal kinderen dat op de weg naar school gevaarlijke wegen of kruispunten moet passeren, is toegenomen van 48 procent in 1997 naar 58 procent nu. Afgelopen jaar steeg het aantal verkeersdoden onder kinderen jonger dan twaalf jaar van 19 naar 21. VVN verwacht dat als er op korte termijn geen maatregelen worden genomen, de verkeersonveiligheid rond scholen verder zal toenemen. Daarom vindt VVN het noodzakelijk dat de verkeersproblemen rond scholen en op schoolroutes zorgvuldig worden geïnventariseerd. De ervaringen van kinderen, ouders en de schoolleiding moeten worden gebundeld, zodat in samenwerking met lokale bestuurders en politiek in snel tempo op een structurele manier kan worden gezocht naar duurzame oplossingen. AVS voorzitter Ton Duif juicht het toe dat VVN wijst op deze problematiek. “Ouders moeten zich ervan bewust worden dat hun dagelijkse gewoonte heel gevaarlijke situaties veroorzaakt. Het wordt de laatste jaren steeds erger: auto’s die keren op straat, dubbel geparkeerd staan, portieren die opengegooid worden… Het is wachten tot een ouder eens een kind doodrijdt.” Scholen proberen wel slimme oplossingen te bedenken, zoals leerkrachten die aan het eind van de schooldag groepen kinderen naar een beter bereikbaar punt in de wijk brengen of ‘rijdende ouders’ die verder van school parkeren en een stuk lopen. Maar ondertussen kunnen schoolleiders niet veel anders doen. Duif: “Ze hebben geen opsporingsbevoegdheid, en kunnen niet optreden. De politie doet ook niets. Het enige dat scholen kunnen doen, is de ouders ervan overtuigen dat ze met al die auto’s de onveiligheid alleen maar vergroten.”BronKader Primair 2 – Oktober 2007Meer informatieKijk voor meer informatie opwww.veiligverkeernederland.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws