Vuurbloemen: lustrumcongres vrouwelijke schoolleiders op 13 november

Op 13 november 2008 is het de vijfde keer dat de AVS haar congres voor vrouwelijke schoolleiders organiseert; het eerste lustrum. Naar aanleiding van de succesvolle conferentie in 2007 is door de toenmalige deelnemers gevraagd verder in te gaan op het thema conflicthantering. Hierbinnen komen in 2008 de volgende items aan bod:

• conflictanalyse (hoe kom ik tot de kern van het probleem)
• onderhandelingsvaardigheden
• bemiddelen c.q. mediation in conflicten tussen collega’s onderling
• versterken van de eigen emotionele weerbaarheid en stressbestendigheid
• kennis van en omgaan met cultuurverschillen (diversiteit)

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van prosociaal gedrag aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij vertelt over haar onderzoek over mediation in het onderwijs. De plenaire afsluiting wordt verzorgd door Iteke Weeda, hoogleraar Emancipatiezaken, die al eerder een bijdrage leverde.

Meer informatie op
https://avs.nl/conferentievrouwelijkeschoolleiders/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.