Eerder deze maand hebben alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs een vragenlijst ontvangen via de sectorraden over hoe het gesteld is met de ventilatiesystemen op scholen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) vraagt hier nogmaals aandacht voor. Nog niet ingevuld? Dit kan nog tot en met maandag 21 september.

De vragenlijst heeft als doel om voor de winter in beeld te brengen hoe het is gesteld met de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het po en het vo. Deze vraag leeft onder betrokkenen in het onderwijs en ook in het maatschappelijke debat. Daarnaast helpt het de bestuurder betrokkenen over ventilatie in je scholen te informeren. Inmiddels is de vragenlijst al door veel scholen ingevuld. Heeft jouw school de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan via deze weg de dringende oproep om dat alsnog te doen.

Meer informatie
Raadpleeg de website www.weeropschool.nl/ventilatie voor veelgestelde vragen en antwoorden. Voor besturen met meerdere schoolgebouwen is daar ook een excelbestand beschikbaar van de vragenlijst.
Voor (technische) vragen over ventilatie kun je terecht bij het loket van weeropschool.nl, of benader je lokale GGD of Arbo-deskundige.

Links

Gerelateerd nieuws