VU-onderzoek naar consensus over onderwijsachterstandenbeleid

Veel scholen werken hard aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Maar zijn we het wel eens over hoe dat het beste kan gebeuren? Daar doet de Vrije Universiteit onderzoek naar.

De VU vraagt schoolleiders, bestuurders, leraren (po/vo) en beleidsmakers om drie scholen advies te geven over hoe ze om kunnen gaan met hun leerlingpopulatie. Dit duurt zo’n 15 minuten. Achteraf kun je aangeven of je wilt zien waar wel en waar niet consensus over was, en of je wil participeren in een eenmalige focusgroep met collega’s en wetenschappers die onderzoek doen naar onderwijsachterstandenbeleid.

Doe mee: https://tinyurl.com/consensusoab.

Achtergronden van dit onderzoek weten? Kijk op: https://www.researchinstitutelearn.nl/beleid-onderwijsachterstand/