Elijah Delsink, een 17-jarige autistische vso-scholier, heeft in de afgelopen maanden keihard gestreden voor gelijke rechten en kansen voor zorgleerlingen, met name op gebied van het behalen van een diploma. Door zijn inzet heeft hij kamerleden gemobiliseerd om als één front voor het vso te vechten. Door zijn toedoen ook krijgen deze leerlingen, die staatsexamens doen, voor het eerst in de geschiedenis een landelijk feestmoment op vrijdag 3 juli in Amsterdam.

Begin maart werd vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten dat middelbare scholieren die in het examenjaar zaten dit jaar geen centraal examen hoefden te doen. Zij zouden zakken of slagen op basis van hun schoolexamencijfers. Maar het was onduidelijk wat het schrappen van deze examens voor de kinderen van het vso zou betekenen. Zij doen geen centraal examen, maar staatsexamens. Dit komt omdat de vso-scholen veelal geen examenlicentie hebben en de scholieren dus niet zelf mogen toetsen. Examenkandidaat Elijah hoopte dat er voor het vso eenzelfde regeling zou komen als voor examenkandidaten uit het vo. Maar minister Slob vond dat de vso-scholieren alsnog hun staatsexamens moesten maken, omdat slagen op basis van hun schoolcijfers praktisch niet mogelijk was. Daarop besloot Elijah om contact te zoeken met minister Slob en diverse Kamerleden. Er volgden vier maanden van intensief mailverkeer en reageren op onderwijsdebatten. Hij werd zelfs een paar keer bij naam genoemd in de onderwijsdebatten.

In een motie kwamen Kamerleden Van Meenen (D’66) en Rog (CDA) op voor het vso. Zij dienden het verzoek in om vso-leerlingen te diplomeren op grond van schoolresultaten, net zoals in het voortgezet onderwijs. Deze motie is aangenomen.

De kwestie over de vso-examens liep uiteindelijk uit op een hoogoplopend conflict tussen Slob en de Tweede Kamer. Door zijn talloze mails kreeg Elijah Delsink veel Kamerleden zo ver dat ook zij vonden dat vso-leerlingen op basis van hun schoolresultaten een diploma moesten krijgen. Slob en de Kamer sloten uiteindelijk het compromis dat vso-eindexamenkandidaten meer voorbereidingstijd krijgen en dat zij slechts voor een deel examens hoeven te doen. Daarnaast krijgen zij vier extra herexamens.

Landelijk feestmoment

Elijah diende ook een verzoek in om de leerlingen die staatsexamen doen (en veelal op het vso zitten) ook een landelijke Vlagdag/-weken te gunnen, net zoals het vo dat op 4 juni heeft gekregen. Het vso heeft zoiets nog nooit gehad. Dit is gehonoreerd door het ministerie van OCW. Een historisch moment.

Op 3 juli hijst minister Slob in Amsterdam de vlag voor alle vso-leerlingen die examen doen. Elijah mag samen met minister Slob de vlag ophangen. De vso-scholier ziet dit moment als een startsein van de erkenning die deze groep verdient. De Vlagweken vinden plaats van 3 juli tot en met 1 augustus. Op 10 juli is het schoolvlagmoment in Zuid en op 16 juli in Midden.

Elijah heeft voor veel zorgleerlingen keihard gestreden voor gelijke rechten en kansen. Zelf heeft hij door zijn strijd ook veel kansen gekregen. Zo heeft hij meegedacht aan het protocol ‘opstart vso-scholen’ en ‘advies vooruitzien voor jonge generaties’.

Elijah is tevreden met het resultaat en hij blijft doorstrijden voor onder andere een examenlicentie en gelijke lonen voor vso-docenten.

Links

Gerelateerd nieuws