Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer een Cultuurkaart ontvangen. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het reguliere vo weer aanspraak konden maken op de pas. Dit gold echter niet voor het vso, omdat het vso formeel onder het po valt.
 
Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft onlangs besloten dat het vso wel weer gebruik kan maken van de Cultuurkaart. Ook behouden vso-scholen de bijdragen voor cultuuronderwijs uit de prestatiebox.
 
Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen bovendien CJP-korting, onder andere bij het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en de Zwarte Cross. Ruim 750.000 leerlingen hebben een Cultuurkaart.
 
Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal 5 euro per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. 90 procent van de scholen vult dit bedrag zelf aan met 10 euro per leerling. Per jaar is er op deze manier bijna 12 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie.
 
Na de zomervakantie benadert CJP de vso-scholen met een uitnodiging om deel te nemen aan de Cultuurkaart.

Links

Gerelateerd nieuws