Vrouwen met kleine deeltijdbaan willen meer uren

Meeste vrouwen kiezen bewust voor deeltijd werkTwee op de drie vrouwen met een zeer kleine deeltijdbaan (1-11 uur) en bijna de helft van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan (12-19 uur) willen meer uren werken. Dat kan gunstig zijn voor de personeelstekorten in het onderwijs, menen de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).Uit het onlangs verschenen SCP-rapport blijkt dat de meeste in deeltijd werkende vrouwen niet voltijds willen werken, maar veel van hen zouden wel iets meer uren willen werken dan ze nu doen. De bereidheid om meer uren te gaan werken neemt nog verder toe als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de tijd en plaats waarop gewerkt moet worden (afstemming van werk op privé), de inhoud van het werk (leuker werk of betere perspectieven) en substantiële financiële vooruitgang. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan zou de gemiddelde arbeidsduur voor alle vrouwen (inclusief de niet- en voltijdwerkenden) met vijf uur per week kunnen toenemen. Aan de behoefte van vrouwen om meer zeggenschap te hebben over hun werktijden, wordt door werkgevers nog weinig tegemoet gekomen. Er wordt veel gesproken over meer bij de wensen van werknemers aansluitende organisatie van arbeid (op schooltijden afgestemde contracten, thuiswerken, eigen rooster opstellen, levensfasebewust personeelsbeleid), maar in de praktijk bleken succesvolle voorbeelden moeilijk te vinden. Voor het primair onderwijs geldt bovendien dat schooltijd gelijkstaat aan werktijd, waardoor onderwijsgevende moeders gebonden zijn aan vaste tijden. De enkele organisaties die de wensen van vrouwen met betrekking tot onder andere hun werktijden hebben omarmd, blijken meestal nog in het experimenteerstadium. De meeste in deeltijd werkende vrouwen voelen zich door hun werkgever niet gestimuleerd om meer uren te gaan werken. In functioneringsgesprekken komt een eventuele uitbreiding van de arbeidsduur, bijvoorbeeld nadat de kinderen groot zijn, zelden aan de orde. De helft van de geïnterviewde in deeltijd werkende vrouwen denkt dat er binnen de eigen organisatie ook geen mogelijkheden zijn om meer uren te gaan werken.Het SCP-rapport is terug te vinden opwww.scp.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.