Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren hoger op effectiviteit en betrokkenheid dan hun collega's in het vo en mbo.

Ruim 11.000 personen gaven in de afgelopen drie jaren feedback aan 550 leiders in het po, vo en mbo. Voor dit onderzoek, uitgevoerd door drs. Margareth de Wit MBA, is gebruikgemaakt van de leiderschapsmethode Zenger/Folkman. Deze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar meer dan 65.000 leiders wereldwijd. Op basis van de resultaten van het Nederlandse onderzoek is het profiel van de Nederlandse onderwijsleider in beeld gebracht.
Nederlandse onderwijsleiders worden het hoogste beoordeeld op de competenties ‘neemt initiatief’ en ‘lost problemen op en analyseert vraagstukken’. Daarentegen scoren de leiders het laagst op de competenties ‘stimuleert samenwerking en teamwerk’ en ‘inspireert en motiveert anderen tot hoge prestaties’. Deze bevinding is opmerkelijk aangezien de competentie ‘inspireert en motiveert anderen tot hoge prestaties’, door de respondentgroep managers als belangrijkste competentie voor leiders binnen een onderwijsorganisatie wordt beoordeeld. Ook de respondentgroepen collega’s, medewerkers en anderen hebben deze competentie in de top vier van belangrijkste leiderschapscompetenties geplaatst.
Duidelijk is dat het profiel van de Nederlandse onderwijsleider afhankelijk is van meerdere factoren. Schooltype, generatie en gender beïnvloeden het profiel. Al deze factoren hebben invloed op de algemene leiderschapseffectiviteit. De leiderschapsstijlen ‘Aanjager’, ‘Expert’ en ‘Visionair’ worden het meest toegepast onder leidinggevenden die als het meest effectief worden beschouwd. Leiderschapsontwikkeling is en blijft een continuproces van feedback vragen, ontvangen en verwerken, waarbij de focus moet liggen op de ontwikkeling van sterktes in plaats van zwaktes.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws