Uit recent gepubliceerd onderzoek van weekblad Intermediair blijkt dat vrouwelijke leidinggevenden ambitieuzer zijn dan mannen. In de ogen van hun medewerkers doen ze het even goed of zelfs beter. Zo zijn vrouwen oververtegenwoordigd bij de managers die de hoogste waardering krijgen.

Toch halen vrouwelijke managers nog steeds amper de top en worden ze zelden uit de vijver met potentials gevist. Een belangrijke verklaring hiervoor vormen de stereotype vooroordelen bij het hogere management, aldus het onderzoek van Intermediair. Ook verdienen vrouwen in leidinggevende posities nog steeds een kwart minder dan mannen in vergelijkbare posities. Met het vooroordeel dat vrouwelijke managers niet ambitieus genoeg zouden zijn en hun privéleven belangrijker vinden, veegt het Intermediair Leiderschapsonderzoek de vloer aan. De kneus onder de leiders is de ongedifferentieerde leider. Ruim 29 procent van de leidinggevenden valt in deze categorie. Dit type leider krijgt van medewerkers het laagste rapportcijfer (5,6). Het is iemand die geen sterke persoonlijkheid heeft, weinig assertief is en ook sociaal gezien niet tot de sterksten behoort. Mannen zijn significant meer vertegenwoordigd dan vrouwen in deze groep leiders. Het hoogst scoort de zogeheten androgyne manager, hij of zij zet krachtig de lijnen uit en is bereid risico's te nemen, maar is ook hartelijk, begripvol en ondersteunend. Door hard en zacht te combineren krijgt deze persoon maar liefst een 7,8. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Verder blijkt dat medewerkers met een androgyne leidinggevende meer tevreden zijn met hun werk. Volgens de onderzoekers ligt het in ieder geval niet aan de vrouwelijke managers zelf dat ze zelden de top halen. De deelnemende vrouwelijke managers vinden hun privéleven zelfs minder belangrijk dan mannen en zijn zeker niet minder zelfverzekerd. Mannen daarentegen schatten hun senioriteit en macht hoger in. Het grote Intermediair Leiderschapsonderzoek is samen met de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd in juli 2005. In totaal deden ruim 3.200 (jonge) hoogopgeleide werknemers mee, van wie de helft leiding geeft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws