Vragenlijst effecten NP Onderwijs

Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Vul de periodieke vragenlijst van het ministerie van OCW in. Zo is het mogelijk te leren van het programma en bij te sturen indien nodig.

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben de afgelopen periode daarom een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Je kunt de vragenlijst tot half september invullen.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Of kun je de uitnodiging niet terugvinden? Vraag een nieuwe uitnodiging aan.