Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen over de consequenties van het eventueel invoeren van een continurooster op school.Dit heeft alles te maken met de invoering van de nieuwe schooltijdenwet en de buitenschoolse opvangverplichting vanaf 1 augustus 2007. Veel scholen maken van de gelegenheid gebruik om een en ander op elkaar af te stemmen.Zie de veelgestelde vragen bij HelpdeskActueelKader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws