Vragen over bevoegdheid spelles geven (oktober 2008)

Mag een leerkracht die in 2005-2008 de bevoegdheid heeft gehaald in groep 6 spelles geven?Bovenstaande vraag komt regelmatig in vele varianten bij de AVS Helpdesk binnen. De feiten:• Sinds 1 augustus 2005 zijn afgestudeerden van de pabo niet bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.• Zij zijn wel bevoegd een spelles te geven in groep 1 en 2 in het speellokaal. Dus tijdens de gymles van groep 8 geen slagbal op het grasveld naast de school.• Onbevoegde leerkrachten mogen wel bewegingsonderwijs geven als zij de module bewegingsonderwijs primair onderwijs volgen.• Onbevoegde leerkrachten mogen wel bewegingsonderwijs geven als de vakleerkracht gymnastiek hem of haar begeleidt en lijfelijk aanwezig is. Dit geldt ook voor bevoegde leerkrachten en directeuren.Een aantal scholen heeft deze problemen met bevoegdheid en het geven van bewegingsonderwijs opgelost door tijdens de gymles bevoegde collega’s in te zetten in de groepen met onbevoegde leerkrachten. De onbevoegde collega neemt dan de groep van de bevoegde collega over. Dit vraagt creativiteit bij de organisatie van de lessen. Andere scholen hebben in hun formatie gezocht naar ruimte voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tot slot zijn er ook veel scholen die investeren in scholing van hun leerkrachten; zij laten onbevoegden de cursus volgen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.