Bij de start van het schooljaar komen er bij de AVS veel vragen binnen van schoolleiders over het omgaan met quarantaine. Hoe ga je ermee om als gezinnen niet in quarantaine gaan en hun kinderen naar school sturen en hoe kom je tegemoet aan de wens van het kabinet om bij quarantaine thuisonderwijs te verzorgen, terwijl er op school weer fulltime les wordt gegeven? Op basis van de informatie van het ministerie van OCW hebben we de drie belangrijkste vragen en hun antwoorden op een rijtje gezet.

Hoe ga je ermee om als gezinnen onterecht niet in quarantaine gaan en hun kinderen naar school sturen?

De school heeft op grond van verschillende wetgeving een zorgplicht voor de veiligheid op school. Op grond hiervan mag een schoolleider personen boven de 12 jaar wegsturen van de school of het schoolplein en verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan als er een vermoeden bestaat dat de betreffende persoon met het coronavirus is besmet. Meer ruimte dan ‘verzoeken’ is er binnen de onderwijswetgeving niet. Het advies is om expliciet te verwijzen naar de RIVM-richtlijnen, die zijn heel duidelijk op dit punt. Scholen, ouders en leerlingen dienen zich te houden aan deze richtlijnen en het voor de school geldende protocol (waarin die richtlijnen worden aangehaald en uitgewerkt).
Gezien de RIVM-richtlijnen is het de verantwoordelijkheid van ouders om zieke kinderen thuis te houden of direct van school te halen wanneer zij klachten vertonen (dit is ook opgenomen in het protocol voor de school). Tegenover deze verantwoordelijkheid staat de zorgplicht van de school voor de veiligheid op school. Die brengt met zich mee dat de school de RIVM-richtlijnen zodanig uitvoert, dat de veiligheid in andere opzichten niet in het geding kan komen (zieke kinderen die bijvoorbeeld niet zelfstandig naar huis kunnen, dienen op school te blijven totdat zij worden opgehaald door hun ouders).

Hoe ga je om met leerlingen die zijn teruggekeerd uit een land of gebied met code oranje of rood?

Dan geldt het dringende advies om bij thuiskomst in Nederland tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als geen klachten zijn die lijken op corona of bij een negatieve test. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en de kinderopvang. Uit dit dringende advies volgt dat ouders ervoor verantwoordelijk zijn dat hun kinderen van 13 jaar en ouder gedurende tien dagen na thuiskomst niet naar school gaan, ook al is er geen sprake van klachten die meebrengen dat hun kinderen conform de RIVM-richtlijnen moeten thuisblijven. Als de school het tot haar zorgplicht voor de veiligheid op school rekent om ouders (en oudere leerlingen) aan die verantwoordelijkheid te houden, mag zij worden verondersteld ook verantwoordelijkheid te nemen voor het aanbieden van thuisonderwijs.

Hoe organiseer je de wens van het kabinet om bij quarantaine thuisonderwijs te verzorgen, terwijl er op school weer fulltime les wordt gegeven?

Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld met behulp van leraren die ook (niet ziek) in quarantaine zitten. Hierbij geldt zo veel mogelijk een pragmatische insteek: wat niet mogelijk is, is niet mogelijk. Aangezien je voor deze groep leerlingen ook geen verzuimmelding hoeft te doen bij de leerplichtambtenaar, zal de onderwijsinspectie met deze groep leerlingen ook soepel omgaan. Het budget ‘Bestrijding achterstanden Corona’ kan hiervoor niet worden aangeboord, omdat dit buiten de subsidieregeling valt. 

Gerelateerd nieuws