Vraagfinanciering schoolbegeleiding

Het wetsvoorstel Vraagfinanciering schoolbegeleiding is zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aanvaard. Dit betekent dat de wet per 1 augustus 2006 in werking kan treden.In deze wet wordt geregeld dat de gelden voor schoolbegeleiding voortaan aan het bevoegd gezag, en niet langer aan de gemeenten worden uitgekeerd. Dit zorgt ervoor dat de diensten zullen moeten overgaan van aanbodfinanciering naar vraagfinanciering. Daardoor worden scholen in de gelegenheid gesteld zelf te beslissen of zij schoolbegeleiding inkopen, welke schoolbegeleiding zij inkopen en waar schoolbegeleiding wordt ingekocht. Doel van de wet is ook om de aansturing van de schoolbegeleidingsdienst te verduidelijken en de bureaucratie te verminderen. De AVS stuurde hier al een aantal jaren op aan en is tevreden over deze ontwikkeling.ActueelKader Primair 10 – juni 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.