Vraag subsidie Ontwikkelkracht aan 

De Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 is sinds 25 april opengesteld. Het programma Ontwikkelkracht, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, investeert grootschalig in het verbeteren van het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het funderend onderwijs.

Het programma richt zich op het versterken van vakmanschap door de kracht van de onderwijspraktijk te verbinden met onderzoeksinzichten. Dit gebeurt via het opzetten van een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen, het benutten van bestaand onderwijsonderzoek, het ontwikkelen van aanpakken voor onderwijsknelpunten in co-creatielabs, en het opzetten van een netwerk van expertscholen om andere scholen te ondersteunen.

Deze regeling vervalt met ingang van 25 april 2028. 2028 is er sneller dan je denkt!

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden