Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren, is er nu de Subsidieregeling watertappunten. Tot 14 oktober kunnen scholen de subsidie aanvragen. Er is budget voor zo’n 500 watertappunten.

Bij deze subsidieregeling krijgt een school 75 procent van de kosten vergoed met een maximum bedrag van in totaal2.000 euro per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. De school betaalt dus 25 procent van de kosten zelf. Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten, zoals de gemeente, lokale samenwerkingspartner, buurtvereniging, sportclub of serviceclub. Scholen hebben tot 1 april 2020 de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te installeren.

Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling. Wel is het bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie.

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van VWS  en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit.

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.

Links