De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Samen ten dienste van de school. De raad vindt dat scholen en aanbieders beter samen moeten optrekken bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod.

Een goede afstemming is belangrijk, omdat educatieve dienstverlening, zoals methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers, moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs. De Onderwijsraad pleit er daarom voor dat scholen en aanbieders samen de behoeften van scholen vaststellen en samen het aanbod ontwikkelen en evalueren. Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben en het eigenaarschap van leraren versterkt wordt. Schoolleiders moeten ervoor zorgen dat school niet een plek is waar alleen leerlingen leren, maar waar ook leraren(teams) en andere professionals kunnen leren over hun vak en over goed onderwijs. Oftewel, schoolleiders moeten een lerende cultuur stimuleren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken.

De reden dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten komt door vier knelpunten:

  • De markt en de financiering zijn versnipperd;
  • Op het terrein van de leermiddelen is er dreigende monopolievorming;
  • Er is weinig inzicht in de kwaliteit van het aanbod;
  • Voor scholen blijkt het lastig de juiste ondersteuningsvraag te formuleren en wordt er vaak gekozen voor kortetermijnoplossingen.

De raad vindt dat co-creatie de meest vruchtbare weg is om tot duurzame kwaliteit en innovatie in het onderwijs te komen. Co-creatie vindt nog te weinig op structurele wijze plaats.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim