Schoolleiders kunnen bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis van een kort projectplan (indienen tot 15 november) aanspraak maken op maximaal 5000 euro cofinanciering.

Een gezond en gemotiveerd schoolteam en competente medewerkers die met plezier naar hun werk gaan dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Met de tegemoetkoming kunnen scholen zelf een vernieuwend project starten of een vervolg geven. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn op gebied van loopbaanontwikkeling, vitaliteit, vermindering van werkdruk, de aanpak van ziekteverzuim of het stimuleren binnen het team van de dialoog over duurzame inzetbaarheid in de school.
Scholen kunnen tot 15 november een aanvraag indienen (met gebruik van een format) bij het Arbeidsmarktplatform PO (info@arbeidsmarktplatformpo.nl). Of telefonisch contact opnemen om het idee en de aanvraag te toetsen: 070-3765770.

Voorwaarden
De belangrijkste criteria voor de beoordeling van een aanvraag:

  • de schoolleider dient de aanvraag in in samenspraak met het team;
  • het gaat om een project dat overdraagbaar is naar andere scholen en een idee dat vernieuwend is voor uw school;
  • in het projectplan staat hoe u de aanpak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen verankert binnen de organisatie.

Er is een budget beschikbaar voor 20 scholen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd