Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.
 
De Quickstart Medezeggenschap bestaat uit een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden, waaronder de AVS, en besturenraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, maar ook eigen onderwerpen kunnen hier aan bod komen. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de raad graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen. De bijeenkomsten kunnen het hele jaar door plaatsvinden.
 
Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar Quickstart Medezeggenschap (zie downloads). Aanmelden kan direct via het aanvraagformulier. Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.
 
Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Het is bedoeld voor leden van een (G)MR of OPR of bestuurders die vragen hebben over medezeggenschap. Bijvoorbeeld over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel. Op de website van infowms staat veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Wie niet vindt wat hij zoekt, kan zijn vraag stellen aan het project via het formulier op de website.

Links

Gerelateerd nieuws