Het voortgezet onderwijs mag na de zomervakantie weer helemaal open. Dat heeft minister-president Rutte in de persconferentie van donderdagavond 24 juni (19.00 uur) aangekondigd. Op 1 juli is de 1,5 meter richtlijn tussen leerlingen niet meer van toepassing. In het po wordt de afstandsregel versoepeld.

Leerlingen en onderwijspersoneel en leraren onderling moeten nog wel de 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie. Doordat de 1,5 meter richtlijn tussen leerlingen verdwijnt, hebben vo-scholen de kans om nog voor de zomervakantie een aantal activiteiten op te pakken.

In het primair onderwijs blijft de situatie voorlopig zoals die nu is. De afstandsregel in basisscholen wordt wel versoepeld. Tot nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer. 

Volgens de medisch deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) is het verantwoord om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

Met klachten niet naar school
Onderwijspersoneel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Ov en testen
Via de website van de rijksoverheid is meer uitleg te vinden over wat er wordt bedoeld voor de scholen in het V(S)O. Nog niet alle vraagstukken zijn helemaal opgelost waaronder de praktische uitwerking van reizen met het OV, voor alle leerlingen en studenten van VO, MBO en HO. Gezondheid blijft voorop staan en de RIVM-richtlijnen blijven van toepassing op personeel én leerlingen. Ook blijft het beleid voor testen op COVID 19 gelijk. Vandaag verschijnt er een update van de protocollen op onze website.

Extra aandacht voor groep 8 en personeelstekorten
De AVS heeft  nogmaals om extra aandacht gevraagd voor de overgang van de groep 8 leerlingen naar het VO. Ook de zorgen van leden over de impact van personeelstekorten, die versterkt worden door afwezigheid van teamleden wegens COVID 19, zijn door de AVS expliciet onder de aandacht gebracht. Hierbij is in het bijzonder benoemd wat dit betekent voor de werkdruk van schoolleiders en de organiseerbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. Voor vragen kun je contact opnemen met de AVS Helpdesk via helpdesk@avs.nl of 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws