De conceptbeschrijvingen van de functies van adjunct-directeur en directeur zijn onlangs aan de cao-tafel besproken.

Voor de conceptbeschrijvingen hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan bestuurders, adjunct-directeuren en directeuren in diverse gradaties hebben deelgenomen. Dat betekent dat functiebeschrijvingen beschikbaar komen van (adjunct-)directeur éénpitter tot directeur samenwerkingsverband en IKC.
AVS-adviseur Paul van Lent is als cao-onderhandelaar én functiewaardeerder zeer nauw bij het proces betrokken geweest.

De beschrijvingen worden in de periode van 8 tot en met 22 april 2019 via een internetconsultatie voorgelegd.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’