Voortekenen financieel problematisch gedrag al zichtbaar bij 8-jarigen

Voor het eerst is zichtbaar geworden dat signalen van financieel problematisch gedrag zich al aftekenen bij kinderen vanaf 8 jaar. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 8 tot 18-jarigen door ITS (Radboud Universiteit Nijmegen), in opdracht van van CentiQ, Wijzer in geldzaken.Kinderen in groep 5 en 6 vertonen al voortekenen van financieel problematisch gedrag, zoals het niet kunnen wachten met iets kopen, regelmatig iets kopen zonder erbij na te denken, anders met geld omgaan dan ouders en kritiek krijgen van ouders op het uitgavenpatroon. Opmerkelijk is dat bij jongeren vanaf 12 jaar reclame en leeftijdgenoten al meer invloed hebben dan ouders als het gaat om geld uitgeven. Naarmate ze ouder worden zijn jongeren meer gericht op geld uitgeven ten koste van sparen. De helft van de scholieren in het voortgezet onderwijs leent wel eens bij ouders of anderen. Eenderde van de jongeren vertoont risicovol gedrag; ze hebben schulden, spelen om geld en doen aankopen via internet. Tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. Ruim de helft van alle jongeren is van mening dat hun ouders hen de waarde van geld niet goed heeft bijgebracht. Voor het eerst zijn ook verbanden gelegd met de rol van ouders. Hun opvoedingsstijl heeft grote invloed op het financieel inzicht van jongeren. Vrijgevigheid van ouders blijkt averechts te werken. Goed financieel beheer door ouders heeft een positieve invloed op het aanleren van financiële vaardigheden. Vooral ouders die niet te vrijgevig zijn als jongeren geld te kort komen, stimuleren financiële verantwoordelijkheid. Dit strookt met de Nibud-adviezen aan ouders om zakgeld en kleedgeld als ‘leergeld’ te gebruiken. Voor het onderwijs is ook een rol weggelegd om financiële kennis bij leerlingen te vergroten, vindt CentiQ. Gezamenlijk wordt er door onder andere SLO, Cito en Sardes gewerkt aan een Leerplankader Financiële Educatie. Dit moet zorgen voor verankering van financiële educatie in het onderwijs, binnen bestaande vakken.Meer informatie:www.wijzeringeldzaken.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.