Voorstellen wetenschappelijk onderzoek scholen gehonoreerd

Minister Plasterk heeft 18 voorstellen voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs gehonoreerd. Hiermee is in totaal 11,4 miljoen euro gemoeid.De jury, onder leiding van KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf, koos de 18 voorstellen uit totaal 112 inzendingen van consortia van onderzoeksinstellingen, scholen en instellingen voor jeugdzorg. De voorstellen vallen binnen het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. Het doel van dit programma is om via wetenschappelijke experimenten kennis te krijgen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs (evidence-based onderwijs). Het gaat daarbij om een vermindering van het lerarentekort, een verbetering van het taal- en rekenonderwijs, een versterking van de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg en een verbetering van de signalering en/of begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het Expertisecentrum Nederlands en het ITS, beide verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ontvangen bijvoorbeeld samen 3,4 miljoen voor onderzoek ter verbetering van het taal- en (hoog) begaafdenonderwijs. Met de opgedane kennis kan mede een bijdrage worden geleverd aan de doelmatige besteding van onderwijsmiddelen in de toekomst. De jury heeft de voorstellen kritisch beoordeeld, waardoor er nog ruim 11 miljoen euro over is. Hiervoor zal een tweede ronde van Onderwijs Bewijs worden uitgeschreven. De exacte voorwaarden en thema’s van deze ronde worden in het najaar bekend gemaakt.Meer informatie:www.minocw.nl/onderwijsbewijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.